Contributie

Ieder lid van Scouting Hank betaalt contributie. Per speltak gelden de volgende tarieven:

  • Bevers € 23,50 per kwartaal
  • Dolfijnen € 23,50 per kwartaal
  • Waterscouts € 36,50 per kwartaal
  • Wilde vaart € 36,50 per kwartaal
  • Loodsen € 13,00 per kwartaal

De betaling wordt via automatisch incasso voldaan.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan pas contributie betalen nadat ze 4 keer hebben gekeken en hebben besloten lid te worden van de groep.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie. De kosten van een zomerkamp zijn verschillend per speltak. Dit is omdat de ene speltak bijvoorbeeld langer dan een week blijft terwijl de wat jongere scouts aan een weekend genoeg hebben. De bedragen voor zomer- en weekendkampen zijn altijd inclusief eten, drinken, terrein/blokhut/wachtschip-huur en verzekering.