Scouting Hank heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent. 

Organisatie Scouting Hank

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep Bevers, Dolfijnen, Orka's, Waterscouts, Wilde Vaart en Loodsen. Iedere speltak heeft een leidingteam waarvan één persoon teamleider en aanspreekpunt is.

BesturenVrijwilligers van Scouting Hank

De leiding van elke speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van deze speltak en de organisatie van activiteiten. Alle leiding, plus het bestuur, bestuursondersteuners en oudervertegenwoordigers vormen tezamen de Groepsraad: het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging. Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de Groepsraad) zorg voor dié zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de organisatie als geheel.

Beheerstichting

Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de vereniging. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en de materialen.