Al in de jaren 30 van de vorige eeuw was er sprake van een jeugdbeweging in Hank, de Jonge Wacht genaamd. Door de Tweede Wereld Oorlog verdween deze, maar reeds in 1946 kwam er een 'Pioniers afdeling Hank' genaamd Don Bosco. Hun clubhuis bevond zich op de zolder van de toenmalige Jongensschool. De naam werd daarna in 1949 veranderd in St. Antoniustroep en ze verhuisden naar de gymzaal van het nonnenklooster.

De naam St. Aloysiustroep duikt op in 1950 nadat de jeugdleden van Het Patronaat, dat werd opgeheven, erbij kwamen. Officieel werd op 7 januari 1951 de St. Aloysiustroep opgericht. Zij gingen weer terug naar de zolder van de jongensschool, en richten daar hun clubhuis weer in.

Vanaf 1952 is er aansluiting met Scouting en kan er gesproken worden over wij.

Door omstandigheden moesten we verhuizen naar het schoenenhuisje naast café ‘t Centrum. In 1953 fuseerden wij met de St. Antoniusstam, Tarciciustroep en St. Agnes, en vonden we huisvesting in het Antoniusgebouw, het huidige ’t Uivernest, het dorpshuis.

Nadat Hank bekomen is van de overstroming in 1953 komt er in de Julianastraat een eigen gebouw, toepasselijk ‘De Blokhut’ genaamd, te staan. Officieel in gebruik genomen op 13 april 1958. De St. Aloysiusgroep zoals wij toen heetten, bestond uit landverkenners en welpen. Maar met zoveel water naast je, De Biesbosch genaamd, kan het niet anders en komt er een watertak. De zeeverkenners zien het licht op 22 april 1961 met hun eerste Lelievlet Inopa. Er kwamen meisjes bij en de Jeanne D’Arc groep ontstond met kabouters en gidsen. De Postsloot aan de Visserskade werd afgesloten en de zeeverkenners verhuisden begin jaren 70 naar jachthaven Vissershang. De grote fusie binnen Scouting Nederland in 1973 zorgt voor één grote Scouting familie in Hank. In 1976 hebben we dan de oprichting van de watergidsen Tasmania. Vanaf dat moment draait de groep geruime tijd door zonder grote wijzigingen. Begin jaren 90 komen er bevers bij. Zeeverkenners en watergidsen gaan samen, en met meer dan 100 jeugdleden bereiken we ons hoogtij dagen eind jaren negentig.

In 2005 gaat onze grootste wens in vervulling: onze nieuwe clubgebouw, “t Kraaiennest, wordt in gebruik genomen net buiten de bebouwde kom van Hank.

Tot slot zetten we met z’n allen de schouders eronder en na een herstructurering van de speltakken hebben we sinds 2010 een complete lijn met waterwerk-speltakken. Op naar het 75 jarig bestaan in 2027!

 

Deze beknopte samenmvatting is samengesteld door Gerrie van der Pluijm